Český červený kříž

Místní skupina Českého červeného kříže Prosek

Jiřická 20, 190 00 Praha 9

IČO: 71239278

č. ú. 194627791/0300

http://cckprosek.cz

Lékařská zpráva z léčebně-klimatického pobytu v Chorvatsku ve Vodici v termínu od 1. 7. do 17. 7. 2005

Léčebně klimatický pobyt pro rodiny s dětmi s chronickým onemocněním probíhal v blízkosti malebného rybářského a jachtařského městečka Tribunj. Převážná část dětí zde byla s rodiči, čtyři chlapci bez rodičů a tito byli po celou dobu pobytu pod vedením pedagogického pracovníka Pavla Vavřínka.

Rodiny s dětmi byly ubytovány v penzionu na samém okraji města, přesto však v dostupné vzdálenosti jak k moři, tak do centra Tribunje. Penzion byl velmi dobře vybaven (prostory, kuchyňka, lednice) a zároveň prostranství před penzionem umožňovalo mnoho sportovních i nesportovních aktivit. Koupání bylo v blízkosti penzionu na kamenité a štěrkové pláži s pozvolným vstupem do vody. Každé ráno zde probíhalo ranní otužování a koupaní dětí pod vedením Pavla Vavřínka.

Na začátku pobytu byli všichni účastníci zájezdu poučeni o riziku nadměrného a rychlého slunění, o nutnosti pitného režimu a o zásadách zdravého opalování. O tomto tématu se ještě podrobněji hovořilo v přednášce, která probíhala v polovině pobytu a ve které MUDr. Alena Kyslíková odpovídala na nejčastější dotazy rodičů. Tyto se nejčastěji týkaly léčby atopického ekzemu, kožních nádorů a životosprávy atopiků. Tato problematika rodiče velmi zajímala a řada rodičů během přednášky živě diskutovala i mezi sebou a sdělovali si vlastní zkušenosti s chronicky nemocnými dětmi. Tato diskuse jasně potvrzovala nutnost úzké spolupráce lékaře s celou rodinou pacienta (otec, prarodiče).

Přes den děti využívaly koupání a hry na pláži, v poledne od 12.00 do l5.00 dodržovaly nařízení lékařky a pohybovaly se v areálu či blízkosti penzionu. Musím s potěšením konstatovat, že po celou dobu pobytu toto nařízení nikdo neporušil. Každý den v podvečer probíhala výuka hry na flétnu, jednak individuálně a jednak dle schopností dětí i skupinová.

Lékařka byla k dispozici po celý den. Během pobytu nedošlo k vážnějšímu poranění či nemoci. Ošetření se týkala drobných poranění, dočasně zhoršeného kašle, zpočátku zhoršených ekzémů a solárních dermatitid. U jednoho dítěte došlo k počínající otitidě, která byla zklidněna lokální léčbou. Dále u dvou dětí byl krátkodobý průjem a zvracení způsobené přehřátím.

Vzhledem k tomu, že zdravotní stav dítěte je vždy velmi výrazně ovlivněn psychosociálními aspekty celé rodiny, je vždy velmi důležitá úzká spolupráce s rodiči, a to oběma, eventuálně i prarodiči. Domnívám se, že v ambulantním léčení, které všechny děti pravidelně absolvují, takto úzká spolupráce není úplně možná. Proto velice vítám existenci léčebně klimatických pobytů právě pro celé rodiny s chronicky nemocnými dětmi.

V Praze dne 20. 7. 2005

MUDr. Alena Kyslíková

Návrat na stránku Proběhlé akce