Český červený kříž

Místní skupina Českého červeného kříže Prosek

Jiřická 20, 190 00 Praha 9

IČO: 71239278

č. ú. 194627791/0300

http://cckprosek.cz

Lékařská zpráva z léčebně-klimatického pobytu v Chorvatsku – Orebići v termínu od 14. 5. do 4. 6. 2005

Léčebně klimatický pobyt určený pro rodiče s dětmi s chronickým onemocněním byl pojat komplexně. Hlavním cílem tohoto pobytu byla prevence onemocnění, zlepšení stavu chronicky nemocného dítěte a především práce s celou rodinou nemocného dítěte.

Rodiče s dětmi byli ubytováni v apartmánech ve stinném hájku nebo v blízkém hotelu. Součástí hotelového komplexu byl bazén, dětské brouzdaliště, hřiště, plocha na cvičení a především oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře.

Veškeré aktivity, které jsme v průběhu pobytu nabídli dětem i jejich rodičům, jsme orientovali buď přímo na oblázkovou pláž, nebo na plochu, která se nacházela v bezprostřední blízkosti moře – cvičení, jóga pro děti, dechová cvičení, rehabilitace, míčkování, hra na flétnu, výtvarný program. Každý den také probíhala výuka plavání, otužování a hry ve vodě pod odborným vedením zkušené instruktorky Pavly Houdkové. Tím jsme se snažili maximálně využít příznivý efekt moře na zdraví dětí.

Stravování bylo individuální. Pouze menší část rodin si zakoupila stravu formou polopenze v hotelu, většina účastníků zvolila vlastní přípravu jídla. Možnost vlastní přípravy stravy hodnotím velmi pozitivně. Díky tomu se mohly pobytu zúčastnit i děti s bezlepkovou dietou či jinými dietními omezeními, které by v případě pouze společného stravování byly z podobného pobytu vyloučeny.

Na začátku pobytu absolvovaly všechny děti vstupní lékařskou prohlídku a rodiče pak přednášku, na které byli seznámeni s pravidly pobytu dětí u moře, upozorněni na rizika pobytu na slunci, na nutnost dostatečného příjmu tekutin a používání krémů s ochranným UV faktorem, na nevhodnost pobytu na slunci mezi 12. a 15. hodinou. Při dalších besedách byli rodiče informováni o významu klimatické léčby, o dietních opatřeních vhodných u některých onemocnění, o možnostech snížení alergenů, dále také o důležitosti vztahů v rodinách s chronicky nemocným dítětem, o postavení chronicky nemocného dítěte v rodině. Všechna tato témata byla pak dále probírána při individuálních pohovorech.

V průběhu pobytu se ojediněle vyskytly gastrointestinální obtíže (nauzea, zvracení, nechutenství, průjem), subfebrilie až febrilie, rýma, kašel. Vše se podařilo zv1ádnout během několika dní a děti se mohly opět zapojit do nabízených aktivit.

Závěr: Tento léčebně klimatický pobyt u moře byl velmi dobře připraven a zorganizován. Konal se v době, kdy v našich klimatických podmínkách vrcholí pylové alergie. To, že děti toto období prožily bez těchto alergenů, je jednoznačně pozitivní. Také to, že šlo o pobyt třítýdenní, je velmi důležité. Pouze při dlouhodobém přímořském pobytu lze pozorovat zlepšování zdravotního stavu (stav kůže u dětí s atopickým ekzémem), ustupují alergické potíže (na konci druhého týdne lze vysadit některé léky).

V Praze dne 30. 6. 2005

MUDr. Ivana Matoušková

Návrat na stránku Proběhlé akce